O nás

Dámský klub byl založen v roce 2004 a měl jen 3 členky. Nových členek dámského klubu postupem času přibývalo a v roce 2014 čítá již 12 členek. Pořádáme výstavy pro širokou veřejnost z celého okolí, mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější patří vánoční výstavy. Jsme nezisková organizace. Vybíráme pouze dobrovolné vstupné, které je určeno na výdaje spojené s pořádanou akcí a na další nákup věcí, které naše výstavy a akce vylepšují.

"Naší největší odměnou je spokojený návštěvník, který se u nás cítí jako doma a odchází se spokojeným  pocitem, že u nás načerpal pozitivní energii." 

PODĚKOVÁNÍ

Rády bychom i touto cestou na těchto našich nových webových stránkách poděkovaly

našim externím pomocníkům, kteří nám s přípravou každé akce pomáhají nebo nám jinak vycházejí vstříc.

Naše poděkování patří zejména:

Spolku Lidového domu Blučina za vstřícné zapůjčení Lidového domu, kde naše výstavy pořádáme.

Grafický design pozvánky -  MONIQUE DESIGN, www.monique-design.com 

Elektrika, osvětlení, mikrofon a zvuk - Alois Kugler

VELKÝ DÍK patří i všem ochotným lidem, kteří nám chodí pomáhat výstavy odklízet  a odvážet !!!

KAVÁRNA

Na každé akci, kterou pořádáme můžete navštívit naši kavárnu v přísálí Lidového domu.

Těší nás, že je kavárna u našich návštěvníků tak oblíbená a vždy hojně navštěvovaná. 

Aby se pro Vás i tento čas strávený v naší improvizované kavárně stal vždy příjemným zážitkem,

snažíme se ji vždy příjemně nazdobit a něčím novým oživit. 

Přejeme Vám vždy klidné a příjemné posezení v naší kavárně.